ASKAS

Asociácia klubov abstinujúcich Slovenska

Vitajte na stránkach Asociácie klubov abstinujúcich Slovenska - ASKAS

 

Naša stránka slúži hlavne na komunikáciu medzi klubmi abstinujúcich

a pomoc ľuďom, ktorí zápasia s problémom

ZÁVISLOSŤ .

Keďže kluby pôsobia na celom území Slovenska 

s dôverou sa obráťte na najbližší klub vo vašom regióne.

Osobné skúsenosti a spolupráca s liečebňami

zaručujú účinnú pomoc pre tých,ktorí ju potrebujú.

Či už je to samotný závislý,alebo jeho rodinní príslušníci. 

Neodkladajte svoj problém donekonečna !   

 

Je všeobecne známe , že drogou č. 1 na Slovensku je alkohol. Existujú štatistiky,

z ktorých vyplýva, že u našej dospelej populácie je asi 5% abstinentov, 60% konzumentov, 30% občanom spôsobuje pitie problémy rodinné, spoločenské  a zdravotné a 5% je závislých od alkoholu.Ak si tieto percentá premietneme na počet ľudí, ostaneme v rozpakoch, či je to vôbec možné. Faktom je, že skúsenosť prvého styku s alkoholom u našich detí často nastáva už v ranej mladosti a najmä v rodinách. Veď kto prvý ponúkol dieťa alkoholom?

    Bol to vo väčšine prípadov rodič alebo starší príbuzný, samozrejme nie v zlom úmysle, veď kto by chcel vedome škodiť deťom. Ale detský organizmus a psychika nie sú ešte vyvinuté a schopné prijať a spracovať tieto škodliviny. Dieťa to ešte môže skúšať aj samé, najmä keď to vidí na svojom vzore – na rodičoch a statočne ich napodobňuje. A práve rodičia môžu byť príčinou, prečo sa z ich dieťaťa stáva najprv zvedavý ochutnávač a potom aj mierny konzument, veď príležitostí v našej spoločnosti má viac ako dosť. Podobne je to aj v prípade ich rovesníkov, takmer všetci a najmä v partiách často siahajú po alkohole. Podľa prieskumov prvé kontakty s alkoholom má u: 11 ročných 7,5%, 13 ročných 24%, 15 ročných 50% a asi u 4% tínedžerov  /vek 12-19 rokov/ sa podľa lekárov už dá hovoriť o prítomnosti príznakov závislosti od alkoholu. A pritom alkohol a cigarety sú považované za tzv. vstupné drogy, po nich nasledujú  už tvrdšie drogy. Rodičia si všímajú, ako ich deti rastú, rozvíjajú sa – ale to len tak mimochodom, berú to ako samozrejmosť, pravda, pokým nenastanú problémy. Signály prichádzajú zvyčajne zvonku, zo školy, od známych. Doma si často nevšimnú alebo prehliadnu príznaky zmien v správaní, akceptujú ich výhovorky, často im veria a neoveria si skutočnosti. Pre “veľkú zaneprázdnenosť” nemajú čas, odkladajú rozhovor alebo majú obavu z nevedomosti a neschopnosti vysvetliť škodlivosť užívania alkoholu, fajčenia a s tým súvisiaci možný vznik závislosti. Tento problém nesmieme podceňovať, treba zisťovať príčiny užívania návykových látok deťmi, lebo môžu viesť až k závislosti. Medzi najčastejšie príčiny môžeme zaradiť:

 • negatívny vzor /vplyv/ rodičov
 • nevhodné správanie podľa vzoru svojich ideálov: herci, umelci, speváci, …
 • túžba skúsiť niečo nové, opakovanie zážitku
 • túžba po experimentovaní
 • obava zo školy
 • vnútorné problémy, sklamanie,neúspech, stres,
 • neochota rodičov rozprávať sa o problémoch
 • únik do partie rovesníkov
 • snaha vyniknúť, vyrovnať sa dospelým
 • nezrelosť psychická i fyzická
 • ľahká dostupnosť a slabá kontrola predaja alkoholu a cigariet mladistvým
 • “posilniť sa” a tým sa zbaviť ostychu, nabrať odvahu
 • zaťaženosť alebo aj radosť z úspechu
 • nuda, nedostatok vhodných podnetov, …  

Ak dieťa začne konzumovať alkohol alebo iné návykové látky, môže to byť prejavom nejakého problému a volania o pomoc, a ak je to potrebné, vyhľadať pomoc u odborníkov.

            Na záver aspoň definícia drogy podľa WHO /Svetová zdravotnícka organizácia/: “droga je akákoľvek akákoľvek látka, ktorá po vstupe do živého organizmu je schopná pozmeniť jednu alebo viac jeho funkcií, pôsobí priamo alebo nepriamo na centrálny nervový systém a môže mať priznané postavenie lieku.” Spoločnou vlastnosťou všetkých drog je schopnosť vyvolať u konzumenta závislosť. Znaky závislosti /stručne/:

 • silná túžba alebo nutkanie užiť látku /t.j. baženie, craving/
 • zhoršená schopnosť kontrolovať správanie spojené s užívaním látky
 • prejavy odvykacieho stavu /tzv. abstinenčný syndróm/
 • rast tolerancie k účinku, ktorý často vedie k zvyšovaniu dávok
 • zanedbávanie iných potešení alebo záujmov v prospech užívania psychoaktívnej látky
 • trvalé užívanie látky napriek jasnému dôkazu škodlivosti následkov, o ktorých závislý vie.

            V posledných rokoch konštatujeme a uvádzame v štatistikách stúpajúci počet užívateľov drog hlavne u mládeži a s tým súvisiace narastanie problémov v spoločnosti. Je preto veľmi potrebné nielen situáciu konštatovať, ale seriózne sa zaoberať aj preventívnymi aktivitami v tejto oblasti.  V primárnej /univerzálnej/ prevencii je vhodné našu mládež ako najrizikovejšiu vekovú kategóriu vystríhať pred následkami užívania drog, poukázať na vznik závislostí, ukazovať spôsoby a možnosti ich predchádzaniu.

 

Motto. “Nie je tragédiou zriekať sa v živote alkoholu; tragédiou je zrieknuť sa v alkohole

             života.“

                                                                                                                                Mgr. Červeňanský Pavol

Kontakt

 

 Prezident  ASKAS

 

------------------------------------- 

Viceprezident  ASKAS 

Ján  Václav  

mobil - 0905 700 838

 janvaclavzeman@azet.sk

Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Daj o nás vedieť priateľom

ADMINISTRÁTOR

Aktualizovanie v adresári, termíny vašich akcií

     a príspevky posielajte na :              

          0915 954 927

madlenak@centrum.sk

 

Paľo  MADLEŇÁK

PM admin laughing 

djcf watermark5

 

 

Návštevnosť

TOPlist